Використання інструментів BAS ERP в кадровій роботі

3 січня

Кадри- одне з найважливіших ресурсів, без якого не зможе повноцінно працювати жодне підприємство. Правильне управління і розпорядження персоналом як ресурсом – запорука успіху кожної компанії. .

Але при управлінні персоналом є важливий момент – кадрове адміністрування посилається на Трудовий кодекс і воно жорстко регламентовано законодавством. Не кожна програма дає можливість автоматизувати всі процеси по роботі з персоналом, а тим більше відповідно до законодавства і тому робота кадровиків ускладнюється. Не рідко документальне оформлення прийомів, переводів, звільнень та інших маніпуляцій з персоналом виконуються кадровиками на підприємстві «вручну в паперовому вигляді» без використання автоматизації і таке ведення кадрового обліку ускладнює роботу бухгалтерів з нарахування зарплати. А якщо на підприємстві багато співробітників, то це взагалі стає проблемою і вимагає залучення дедалі більшої кількості кадровиків, а відповідно збільшуються витрати підприємства та знижується ефективність управління персоналом.

Система ЕРП дозволяє вирішити проблему автоматизації всіх процесів по роботі з персоналом – від кадрового адміністрування до завдань планування і управління в рамках чинного кадрового законодавства. Рішення може використовуватися для обліку кадрової діяльності декількох організацій будь-якої структури.
За допомогою підсистеми Кадри в ЕРП на підприємстві можна вести:

 • облік персональних даних співробітників і динаміку зміни кадрового складу;
 • штатний розклад:
 • 1. історія зміни штатного розкладу;
  2. контроль відповідності кадрових документів зі штатним розкладом;
  3. аналіз штатного розкладу.

 • прийоми і звільнення співробітників;
 • внутрішні переводи співробітника між відділами, підрозділами;
 • переводи співробітників до іншого роботодавця;
 • основну або додаткову відпустку співробітника або списку співробітників;
 • дострокові відкликання з відпустки співробітника;
 • відпустку по догляду за дитиною і відкликання з неї;
 • планування відпусток;
 • перебування співробітника у відрядженні;
 • військовий облік;
 • листки непрацездатності;
 • реєстрацію прогулів, неявок або простоїв співробітників з вини роботодавця;
 • роботу понаднормово і в свята;
 • формувати регламентовану і управлінську звітність по кадрам.

Важливим моментом для формування штатного складу і загальної чисельності підприємства є можливість ведення штатного розкладу в ЕРП, використання якого дозволяє:

 • приймати і переводити співробітників;;
 • автоматично формувати при прийомі та переводі співробітників список нарахувань і їх розмір;
 • контролювати при оформленні кадрових наказів їх відповідність зі штатним розкладом, задавати розмір окладу і добавок у вигляді діапазону значень (мінімум і максимум);
 • проводити аналіз відповідності фактичної штатної розстановки зі штатним розкладом (плану);
 • визначати для підрозділу, сформовано воно або вже розформовано, для посади – чи включена вона до штатного розпису або вже виключена.

Підсистема Кадри в ЕРП забезпечує максимум типових потреб користувачів, не переобтяжена зайвою інформацією і зручна в роботі. Досягається гнучкість налаштуванням програми за допомогою «стартового помічника» під облікові процеси конкретної компанії. Надалі користувач може змінити встановлені налаштування.

Підсистема Кадри в ЕРП надає зручний доступ до інформації по співробітникові. Всі дані про співробітника містяться в картці співробітника, а відомості розподілені за кількома допоміжним формам, що відкривається в окремих вікнах. Перехід між формами, здійснюється вибором гіперпосилань в картці співробітника.

Також важливим моментом для зручної роботи в підсистемі Кадри є наявність робочого місця Робота з кадрами, яке дозволяє оперативно відслідковувати дані по кадровому обліку співробітників.
В першу чергу з нього можна створити нового співробітника, оперативно побачити інформацію по тим співробітникам, за якими не оформлені трудові відносини або не вистачає даних в картці, а також побачити непроведені документи кадрового обліку та документи, робота за якими завершена.

Підсистема Кадри в ЕРП може похвалитися ще однією зручною перевагою над іншими програмами по автоматизації кадрів – системою повідомлень про помилки в документах і довідниках, які дозволять користувачеві оперативно усувати недоліки в роботі, що в кінцевому результаті призведе до правильного формування звітності без додаткового аналізу.

Підвівши підсумки, можна сказати, що підсистема Кадри в ЕРП зроблена максимально комфортно для роботи співробітника, вона дозволяє вести кадровий облік згідно із законодавством, наперед обчислюючи всі помилки, які можуть виникнути в процесі роботи і дає можливість оперативно їх виправити.