Управління витратами

Назад до списку можливостей

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ в конфігурації BAS ERP дозволяє вести облік окремо за видами виробничої, управлінської, операційної діяльності, що виокремлюються в різні операції для оподаткування.

Управління витратами надає функціонал для:

  • оперативного обліку кількості ресурсів при незавершених виробництвах
  • обліку витрат по факту у вартісному і натуральному обчисленнях за окремими напрямками діяльності компанії в потрібних розрізах
  • розподілення витрат різними методами на: виробничі, собівартість робіт та продукції, за напрямками функціонування, по майбутніх виробничих періодах
  • обліку залишків по факту на останні дні звітного періоду при незавершеному виробництві
  • розрахунку собівартості обсягу, що було вироблено за певний період.

Класифікація ресурсів, можливих для застосування:

  1. Роботи – послуги, які можливо розподілити кількісно
  2. Товари – ресурси матеріального значення у вартісно-кількісній оцінці
  3. Послуги – виключно вартісно обчислювані послуги.

Назад до списку можливостей