Вивантаження та завантаження даних XML

7 лютого

Універсальна обробка “Вивантаження та завантаження даних XML” проводить повне або часткове вивантаження даних інформаційної бази в файл у форматі XML. Згодом цей файл може бути завантажений в інформаційну базу за допомогою цієї ж обробки. Формат файлу вивантаження відрізняється від формату файлу, що створюється під час вивантаження за планом обміну, заголовною частиною.

Обробка може використовуватися тільки в тих випадках, коли інформаційна база, в якій здійснювалося вивантаження даних, і та, в якій дані завантажуються, є однорідними (конфігурації ідентичні, дані можуть змінюватися), або всі вивантажувані об’єкти практично повністю ідентичні за складом і типами реквізитів і табличних частин, властивостями “ведучого” об’єкта метаданих і т.д. Наприклад, якщо вивантажуємо довідник Організації з бази “1С: Бухгалтерія 2.0” в іншу інформаційну базу, конфігурація бази-приймача теж повинна бути “1С: Бухгалтерія 2.0” того ж релізу, що і база-джерело.

Використання цієї обробки можливо, наприклад, для створення повної або часткової резервної копії даних, здійснення обміну даних між інформаційними базами, а також як допоміжний інструмент при відновленні збійних інформаційних баз.

Обробка підтримує вивантаження даних з можливістю завдання відбору по періоду. Також реалізована перевірка об’єктів на наявність неприпустимих символів при обміні через XML.

Обробка ВивантаженняЗавантаженняДаннихXML82 реалізує 2 режими роботи: Вивантаження (створення файлу вивантаження зазначених користувачем даних) і Завантаження (читання файлу вивантаження, створеного однойменним режимом, і запис наявних у ньому даних). Установка режиму здійснюється вибором в поле Режим.

Перед запуском того чи іншого режиму (натискання кнопки Виконати) потрібно вказати ім’я файлу вивантаження або ввівши його вручну в поле “Ім’я файлу”, або скориставшись кнопкою вибору цього поля і стандартним діалогом вибору файлу.

У режимі завантаження є можливість редагування використання підсумків під час запису регістрів, що може вплинути на швидкість завантаження. Кнопки “Відключити підсумки” і “Включити підсумки” доступні при встановленому прапорі “Включити можливість редагування використання підсумків під час завантаження даних” і використовуються для ручного управління режимом використання підсумків при завантаженні даних. Слід зазначити, що, у зв’язку з зазначеними обмеженнями, обробка головним чином призначена для обміну між однорідними ІБ. Формат файлу вивантаження відрізняється від формату файлу, що створюється під час вивантаження за планом обміну, заголовної частиною. Для вивантаження даних (елементів довідників, наборів записів регістрів і т.д.) обробкою використовується той же механізм XML-серіалізації, що і вивантаженням за планами обміну, в цій частині формати файлів ідентичні.

Обробка дозволяє здійснити як повне, так і часткове вивантаження даних інформаційної бази в файл. Налаштування складу вивантажуваних даних проводиться в діалозі шляхом установки прапорців в колонці дерева, що відображає об’єкти метаданих, дані по яких можуть бути вивантажені. Додаткова колонка прапорців, “При необхідності”, встановлює необхідність вивантаження об’єктів даного типу “за посиланням”. Тобто, якщо прапорець встановлений тільки в колонці “При необхідності”, то дані щодо такого об’єкта вивантажуватимуться не в повному обсязі, а лише в тому обсязі, який необхідний для підтримки посилальної цілісності в інформаційній базі, яка буде завантажувати файл вивантаження.

При відкритті форми обробка встановлює ознаку вивантаження по посиланню всіх об’єктів, що гарантує цілісність згідно посилань розвантаженого фрагмента інформаційної бази. При натисканні на кнопку “Визначити об’єкти, Вивантажувані по посиланню” обробка аналізує, посилання на які дані можуть міститися в об’єктах, у яких встановлена ​​ознака повного вивантаження, і автоматично заповнює колонку прапорців, індикуючих необхідність вивантаження за посиланням. Якщо об’єкт вже має встановлений прапорець повного вивантаження, в такому випадку прапорець вивантаження по посиланню не встановлюється.

Передача даних – дуже важливий процес в будь-який обліковій системі, платформа 1С 8.3 і 8.2 не виняток. Нижче ми розглянемо інструкцію, як найпростіше перенести дані з однієї системи в іншу, що має аналогічну конфігурацію. Насамперед відкриємо обробку в базі джерелі (звідки будемо вивантажувати товари) і подивимося на інтерфейс. Відразу необхідно заповнити поле «Ім’я файлу» – цим шляхом буде створений новий файл даних, який ми будемо завантажувати в базу приймач. Трохи нижче, в табличній частині «Дані для вивантаження» необхідно вибрати ті дані, які ми хочемо вивантажити з бази даних. Після виділення об’єкта з лівої табличної частини можна накласти відбір в правій табличній частині. У нашому прикладі я хочу вивантажити всі банки з найменуванням «укрек». Натиснувши на кнопку Показати вибрані можна побачити всі дані по закладеному виборі:

Після того як всі налаштування заповнені, дані можна вивантажувати. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Вивантажити дані».

Дані вивантажені з бази джерела, тепер їх необхідно перенести в базу-приймач. Для цього необхідно запустити обробку вже в тій базі, в яку необхідно завантажити дані, і зайти на вкладку «Завантаження», вибрати вивантажений файл на диску і натиснути на кнопку «Завантажити дані»:

Також є можливість вивантаження і завантаження періодичних регістрів, що передбачає установку декількох варіантів, наприклад, відбір за період, зріз останніх на дату закінчення, зріз перших на дату початку, зріз останніх на дату початку + зміни за період. Наприклад, необхідно завантажити в базу-приймач рег. відомостей «Відповідальні особи організацій». Якщо встановити перший варіант, то буде завантажено всі записи з цього регістра, дата яких потрапляє в проміжок між датою початку і датою закінчення, зазначених вище. Якщо вибрати «зріз останніх на дату закінчення», то з регістра буде завантажено лише останні дані.

Залиште свій коментар

Your email address will not be published.