Управління торгівлею дозволяє в комплексі автоматизувати завдання
оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій,
забезпечуючи тим самим ефективне управління компанією.

Детальніше