Назад до списку можливостей

HRM-система в розрізі програмного комплексу BAS ERP реалізує головні методи управління персоналом.
1

Серед них:

Організаційні та розпорядчі методи – розподіл відповідальності, нагляд за дотриманням робочої дисципліни, доцільне використання примусу, документальна фіксація функцій працівників.

Економічні методи – відповідність санкцій та матеріальні заохочення, кредитування та фінансування, собівартість, ціна, прибуток, заробітна плата.
2
3
4
5
6

Соціальні й психологічні методи – моральні стимули, мотивування, планування соціальних процесів.

Назад до списку можливостей